top of page
Deco_6.png

Privacybeleid

Laatst geüpdatet op 1 februari 2022.

De website:

 

          Rosa’s Sweet Corner - www.rosas-sweet-corner.com

 

is een initiatief van:

 

          Brans Sabine

          Kortenbosstraat 209,

          3800 Sint-Truiden

          België

          Ondernemingsnummer (KBO-nummer): BE0540.965.832

          E-mail: rosas-sweet-corner@hotmail.com

          Telefoon: (+32) 0475/44 14 10

I. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Rosa’s Sweet Corner verzamelt en bewaart, in het kader van uw bestelling, enkele persoonlijke gegevens. Wij zorgen er uiteraard voor dat al deze gegevens op een correcte, wettelijke manier bewaart worden en niet worden doorgegeven aan derden.

​Om jouw pakketje te kunnen verzenden vult u een contactformulier in met uw gegevens. Deze gegevens zijn enkel relevant voor het versturen van uw items en hebben geen ander doel.

 

De volgende gegevens worden verzameld:

          Naam en voornaam

          E-mailadres

          Adres

          Telefoonnummer​

Wij hebben de bovenstaande gegevens nodig voor het uitvoeren van de koopovereenkomst. Wij kunnen uw bestelling niet opsturen indien wij niet beschikken over uw naam en adres. Uw mailadres wordt niet automatisch gebruikt voor email marketing. Dit kan enkel als u er uitdrukkelijk voor kiest in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw e-mailadres niet voor email marketing. Inschrijven op onze nieuwsbrief dient uitdrukkelijk te gebeuren via de webshop.

De gegevens die u invult worden enkel bewaard in het systeem van onze website/webshop. Enkel de webshopbeheerder van de website heeft toegang tot deze gegevens.

U hebt zelf ook een overzicht over jouw gegevens via ‘mijn account’. U kan de gegevens ook steeds wijzigen. 

Een eigen profiel op onze website wordt enkel gebruikt in uw voordeel. Het plaatsen van bestellingen in de toekomst verloopt sneller en eenvoudiger.

II. OPMERKINGEN OVER GEGEVENSVERWERKING IN VERBINDING MET GOOGLE ANALYTICS 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

III. reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

​Met vriendelijke groeten,

Rosa’s Sweet Corner

bottom of page